Geologie z rychlíku

Autor: Michaela Nohejlová Zemková

Ilustrace: Ondřej Nohejl

Audio: Anita Krausová

Aplikace vás provede během zhruba dvouhodinové cesty vlakem na trase Praha–Most historií poznání o Zemi a zrodu moderních geologických věd. Během jízdy spatříte výhledy, které odedávna lákaly svou scenérií umělce a zároveň se staly v 19. století klíčovými výzvami pro vědce v odpovědích na mnohé otázky. Během jízdy spatříte např. horu Říp, panorama sopečného Českého středohoří, Krušné hory, ale i lázeňská města Teplice a Bílina, která navštěvovali zakladatelé světové vědy. Doba jízdy vlakem: 2 hodiny.

Prameny: Národní muzeum, Paleontologické oddělení; Česká geologická služba; Regionální muzeum v Teplicích; Muzeum Sokolov.

Literatura: Fejfar, O.: Lázeňský host, geolog a výletník: Přírodovědná zkoumání Johanna W. Goetha během jeho pobytů v Čechách, Živa, 6/2011, str. 89-91; Fejfar, O.: Zkamenělá minulost, Praha 1980; Kettner, R.: Geologické vědy na pražských školách, Praha 1967; Matoušek, O.: Dějiny československé geologie, Praha 1935; Rádl, E.: Dějiny biologických teorií novověku I, Praha 2006; Urzidil, J.: Goethe v Čechách, Příbram 2009.

Lektorka: Karolína Pauknerová

Jazyková redakce: Renata Vykusová

Projekt: Ministerstvo kultury ČR, NAKI II DG18P02OVV065

Řešitel: Přírodovědecká fakulta UK / Živá mapa

Výroba: Science IN, s.r.o.

Zvuk: Bystrouška studio zvuků