Krajem Novohradských hor s polyhistorem, hrabětem J. F. A. Buquoym

Naturfilosofie první poloviny 19. století

Autor: Lenka Ovčáčková

Ilustrace: Kristýna Adámek Mlynaříková

Audio: Anita Krausová

V rámci této stezky je na vybraných místech v Novohradských horách představeno nejen naturfilosofické myšlenkové bohatství polyhistorické osobnosti, hraběte J. F. A. Buquoyho (1781–1851), ale je poukázáno i na nezměrnou šíři zájmů tohoto myslitele ve vztahu k přírodním vědám jak v teoretickém, tak v praktickém ohledu. Zájem tohoto soukromého učence o matematiku, fyziku, chemii, botaniku, fyziologii, zoologii či další přírodní vědy a ekonomii nalezl také praktické uplatnění třeba při sestrojení prvního dřevěného parního stroje v Čechách, při výrobě ojedinělého hyalitového skla či při založení první evropské přírodní rezervace Žofínský prales. Stezku lze na kole absolvovat během jednoho dne, pěšky během dvou dnů.

0. Úvod zvuková stopa k přehrání
1. Bývalá Buquoyská sklárna – Černé údolí: 48.6982069, 14.6726128 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
2. Životní cesta J. F. A. Buquoye – Lesovna Žofín: 48.6751475, 14.6934656 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
3. Buquoyovy vynálezy – na cestě k pralesu: 48.6580819, 14.6845311 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
4. Pohled do Žofínského pralesa: 48.6603792, 14.7008203 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
5. Přátelství s J. W. Goethem – cestou od pralesa na Stříbrné Hutě: 48.6404644, 14.7135031 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
6. Výroba hyalitového skla – Stříbrné Hutě: 48.6378339, 14.7184383 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
7. Buquoyova pařížská cesta – pohled na Hirschensteiner Berg: 48.6317225, 14.7195700 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
8. Buquoyovy naturfilosofické ideje – Pohoří na Šumavě: 48.6039831, 14.6965339 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
9. Buquoyovo pražské působení – pod vrcholem Kamenec: 48.5860194, 14.6712958 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
10. Naturfilosofické spisy hraběte Buquoye – vrchol Kamenec: 48.5851392, 14.6696556 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání

Literatura: Andreska, J.: K dějinám Národní přírodní rezervace Žofínský prales, Živa, 5/2006, 214─216; Folkerts, M., Michajlov, G. K.: Graf Georg von Buquoy und die Dynamik der Systeme mit veränderlichen Massen, Augsburg 2010; Bečvář, M.: Rottenhanové a Buquoyové na Červeném Hrádku/Die Herren von Rottenhan und von Buquoy in Rotenhaus, Chomutov 2014; Buquoy, G.: Anregungen für philosophisch-wissenschatliche Forschung und dichterische Begeisterung, in einer Reihe von Aufsätzen eingenthümlich der Erfindung nach und der Ausführung, Leipzig 1825; Buquoy, G.: Ideele Verherrlichung des empirisch erfaßten Naturlebens I─II, Leipzig 1822; Buquoy, G.: Skizzen zu einem Gesetzbuche der Natur, zu einer sinnigen Auslegung desselben und zu einer hieraus hervorgehenden Charakteristik der Natur, Leipzig 1817; Janko, J.: Vědy o životě v českých zemích 1750─1950, Praha 1997; Koblasa, P.: Buquoyové. Stručné dějiny rodu, České Budějovice 2002; Morawetz, M.: Romantik in Böhmen. Die Grundlagen des philosophischen Denkens des Grafen Georg von Buquoy, Stuttgart 2017; Sabina, K.: Vzpomínky, Praha 1937; Teichl, R.: Goethe und Georg Graf von Buquoy, in: Chronik des Wiener Goethe-Vereins, 3/1905, č. XIX, s. 17─30; Urzidil, J.: Goethe v Čechách, Praha 2009.

Internetový zdroj: Georg von Buquoy (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích) [2.11.2019].

Lektorka: Karolína Pauknerová

Jazyková redakce: Renata Vykusová

Projekt: Ministerstvo kultury ČR, NAKI II DG18P02OVV065

Řešitel: Přírodovědecká fakulta UK / Živá mapa

Výroba: Science IN, s.r.o.

Zvuk: Bystrouška studio zvuků