Krajem Novohradských hor s polyhistorem, hrabětem J. F. A. Buquoym

Naturfilosofie první poloviny 19. století

Autor: Lenka Ovčáčková

Ilustrace: Kristýna Adámek Mlynaříková

Audio: Anita Krausová

V rámci této stezky je na vybraných místech v Novohradských horách představeno nejen naturfilosofické myšlenkové bohatství polyhistorické osobnosti, hraběte J. F. A. Buquoyho (1781–1851), ale je poukázáno i na nezměrnou šíři zájmů tohoto myslitele ve vztahu k přírodním vědám jak v teoretickém, tak v praktickém ohledu. Zájem tohoto soukromého učence o matematiku, fyziku, chemii, botaniku, fyziologii, zoologii či další přírodní vědy a ekonomii nalezl také praktické uplatnění třeba při sestrojení prvního dřevěného parního stroje v Čechách, při výrobě ojedinělého hyalitového skla či při založení první evropské přírodní rezervace Žofínský prales. Stezku lze na kole absolvovat během jednoho dne, pěšky během dvou dnů.

Literatura: Andreska, J.: K dějinám Národní přírodní rezervace Žofínský prales, Živa, 5/2006, 214─216; Folkerts, M., Michajlov, G. K.: Graf Georg von Buquoy und die Dynamik der Systeme mit veränderlichen Massen, Augsburg 2010; Bečvář, M.: Rottenhanové a Buquoyové na Červeném Hrádku/Die Herren von Rottenhan und von Buquoy in Rotenhaus, Chomutov 2014; Buquoy, G.: Anregungen für philosophisch-wissenschatliche Forschung und dichterische Begeisterung, in einer Reihe von Aufsätzen eingenthümlich der Erfindung nach und der Ausführung, Leipzig 1825; Buquoy, G.: Ideele Verherrlichung des empirisch erfaßten Naturlebens I─II, Leipzig 1822; Buquoy, G.: Skizzen zu einem Gesetzbuche der Natur, zu einer sinnigen Auslegung desselben und zu einer hieraus hervorgehenden Charakteristik der Natur, Leipzig 1817; Janko, J.: Vědy o životě v českých zemích 1750─1950, Praha 1997; Koblasa, P.: Buquoyové. Stručné dějiny rodu, České Budějovice 2002; Morawetz, M.: Romantik in Böhmen. Die Grundlagen des philosophischen Denkens des Grafen Georg von Buquoy, Stuttgart 2017; Sabina, K.: Vzpomínky, Praha 1937; Teichl, R.: Goethe und Georg Graf von Buquoy, in: Chronik des Wiener Goethe-Vereins, 3/1905, č. XIX, s. 17─30; Urzidil, J.: Goethe v Čechách, Praha 2009.

Internetový zdroj: Georg von Buquoy (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích) [2.11.2019].

Lektorka: Karolína Pauknerová

Jazyková redakce: Renata Vykusová

Projekt: Ministerstvo kultury ČR, NAKI II DG18P02OVV065

Řešitel: Přírodovědecká fakulta UK / Živá mapa

Výroba: Science IN, s.r.o.

Zvuk: Bystrouška studio zvuků