Zobrazování a měření světa

Proměny kartografie v Česku

Autor: Josef Laštovička, Přemysl Štych

Ilustrace: Ondřej Nohejl

Editoři: Karolína Pauknerová, Jan Musil, Bohuslav Klíma ml.

Audio: Luboš Ondráček

České země stály v popředí evropské kartografie již od dob vzniku tohoto vědního oboru. Mnoho významných českých autorů vedut, plánů, map a glóbů přenechalo svůj odkaz budoucím generacím. Pojďte s námi putovat po stopách historie české kartografie. Naše virtuální stezka Vás seznámí nejen s vývojem mapovacích technik, ale také s tím, co všechno mapy obsahovaly, i jak se proměňovalo zobrazování krajiny, společně s účely, pro které mapy vznikaly. Historii kartografie ukazujeme v deseti zastaveních, která jsou rozprostřena po celé republice. Při svých cestách je můžete navštívit na přeskáčku i jednotlivě.

O. Úvod zvuková stopa k přehrání
1. Pavlovská mapa na mamutím klu – rozhledna Dalibor: 48.8701542, 16.7497217  zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
2. Klaudiánova, Helwigova a Fabriciova mapa: Velikáni mapování 16. století aneb O proměně severojižní orientace v mapách a o bohatství mapových informací –pramen Moravy, Králický Sněžník: 50.2050967, 16.8493594 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
3. Veduty a plány měst jako pomocník pro zobrazení krajiny: Komenský, Hollar a Vogt – Brno, rozhledna Komec: 49.1698158, 16.6234003 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
4. První vojenské mapování – Zřícenina Orlík – rozhledna volně přístupné věže: 49.5446561, 15.3825589 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
5. Druhé vojenské mapování – Fajtův kopec, rozhledna: 49.3600686, 16.0261794 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
6. Třetí vojenské mapování – Zelená hora: 49.5801922, 15.9419428 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
7. Stabilní katastr (císařské otisky) – Rozhledna Vinice, Úvaly: 50.0776864, 14.7303922 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
8. Trigonometrická síť katastrální a významná geografická a kartografická místa v ČR – geodetická věž Ládví: 50.1360483, 14.4644836 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
9. Felkl a syn: Přední rakousko-uherská manufaktura na glóby – Roztoky u Prahy: 50.1584131, 14.3976042 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
10. Kartografické techniky od roku 1950 do současnosti – okraj skály Sekanka: 49.8808528, 14.3926353 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání

Prameny: 1st, 2nd and 3rd Military Survey Austrian State Archive/Military Archive, Vienna; Laboratoř geoinformatiky Univerzita J. E. Purkyně; Ministerstvo životního prostředí ČR; Historický ústav AV ČR; Český úřad zeměměřický a katastrální; Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy; Archiv Knihovny geografie a Mapové sbírky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova; Regionální muzeum Jílové u Prahy; Lumion CZ; Wikimedia Commons

Literatura: Absolon, K., Klíma, B.: Předmostí ein Mammut-Jägerplatz in Mahren, Brno 1977; Bartoš, J., Kovářová, S., Trapl, M.: Osobnosti českých dějin, Olomouc 1995; Boguszak, F., Císař, J.: Mapování a měření českých zemí od poloviny 18. století do počátku 20. století, Praha 1961; Boguszak, F., Císař, J.: Vývoj mapového zobrazení území Československé socialistické republiky III, Praha 1961; Bohatcová, M.: Vydavatel a tiskař Mikuláš Klaudyan (Norimberk 1511 – Mladá Boleslav 1519), Časopis Národního muzea, 148/1979, s. 33–67; Císař, J., Boguszak, F., Janeček, J.: Mapování, Praha 1977; Chrást, J., Novotná, E., Tröglová Sejtková, M.: Poklady mapové sbírky, Praha 2016; Godfrey, R. T.: Wenceslaus Hollar: A Bohemian Artists in England, New Haven (Connecticut) and London 1994; Grim, T.: Vývoj slezské kartografie do počátku 18. století (disertační práce), Brno 2005; Honl, I.: Sborník České společnosti zeměpisné: Životní osudy kartografa Moritze (Johanna Georga) Vogta, 1940–41, s. 46–49; Klíma, B.: Nejstarší moravská mapa, in: Rodná země, Brno 1988, s. 110–121; Kolář, J., Halounová, L., Pavelka, K.: Dálkový průzkum Země 10, Praha 1997; Kuchař, K.: Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, Praha 1931; Kuchař, K.: Vývoj mapového zobrazení území Československé socialistické republiky I, Praha 1959; Kumpera, J.: Jan Amos Komenský. Poutník na rozhraní věků, Ostrava 1992; Martínek, J., Martínek, M.: Kdo byl kdo: Naši cestovatelé a geografové, Praha 1998; Novotná, E.: Jan Felkl & syn, továrna na glóby, Praha 2017; Pennington, R. A.: Descriptive Catalogue of the Etched Work of Wenceslaus Hollar 1607–1677, Cambridge (New York) 1982; Pešková, E. a kol.: Klaudián, Mladá Boleslav 2016; Richter, S.: Václav Hollar: umělec a jeho doba, Praha 1977; Semotanová, E.: Historická geografie českých zemí, Praha 1998; Semotanová, E.: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí, Praha 2001; Svoboda, J. A.: Počátky umění, Praha 2011; Svoboda, J.: On landscapes, maps and Upper Paleolithic lifestyles in the Central European corridor: the images of Pavlov and Předmostí, Veleia: Revista de prehistoria, historia antigua, arqueología y filología clásicas, 34/2017, s. 67–74.

Internetové zdroje: Historický vývoj zeměměřických činností ve veřejném zájmu a státních orgánů v civilní sféře [16.7.2021]; Oldmaps: I. vojenské mapování [16.7.2021]; Oldmaps: II. vojenské mapování [16.7.2021]; Oldmaps: III. vojenské mapování [16.7.2021]; Ústřední archiv zeměměřictví a katastru: Zeměměřický úřad [16.7.2021].

Poděkování: Rádi bychom touto cestou poděkovali Bohuslavu Klímovi ml. za poskytnuté cenné komentáře. Historickému ústavu AV ČR, jmenovitě paní prof. Evě Semotanové. Archivu Knihovny geografie a Mapové sbírky, PřF UK, jmenovitě paní dr. Evě Novotné. Laboratoři geoinformatiky z Univerzity J. E. Purkyně, jmenovitě panu Ing. Vladimíru Brůnovi (nyní působící v Českém egyptologickém ústavu, FF, UK). Regionálnímu muzeu Jílové u Prahy, jmenovitě paní dr. Šárce Juřinové. A dále také Ministerstvu životního prostředí ČR, Středočeskému muzeu v Roztokách u Prahy a Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu za poskytnuté snímky a materiály pro naši stezku.

Lektorka: Karolína Pauknerová

Jazyková redakce: Renata Vykusová

Projekt: Ministerstvo kultury ČR, NAKI II DG18P02OVV065

Řešitel: Přírodovědecká fakulta UK / Živá mapa

Výroba: Science IN, s.r.o.

Zvuk: Bystrouška studio zvuků