Krkonoše – Eldorádo botaniků

Autor: Lucie Strnadová

Ilustrace: Kristýna Adámek Mlynaříková

Audio: Anita Krausová

Krkonoše jsou naším nejvyšším pohořím. S výškovým rozpětím se mění i klimatické podmínky, které zapříčiňují obrovskou rozmanitost místní květeny. Proto Krkonoše vždy přitahovaly sběrače, botaniky a vůbec všechny milce rostlin. Stezka nás provede Obřím dolem – nejhlubším údolím v České republice, který je jakýmsi mikrokosmem krkonošské flóry – vystoupáme od údolních smrčin až k vysokohorské tundře a cestou se seznámíme s osobnostmi z historie botanického bádání, které s tímto pohořím nedílně spojily své jméno. Časová náročnost stezky je přibližně 3 hodiny (není však započítána zpáteční cesta, která nabízí více možností).

1. Pohled do Polabí – Stesk po našem posledním moři: 50.3194158, 14.3480358 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
2. Říp – středočeský Ararat: 50.3891292, 14.4367419 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
3. Roudnice nad Labem – Pohled na křídový výchoz: 50.4268733, 14.2632353 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
4. České středohoří – Sopečná krajina na dlani: 50.4915694, 14.1483936 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
5. Radobýl a Vrkoč – zachráněné geologické klenoty: 50.5032539, 14.0922606 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
6. Krušné hory – od stříbra k radioaktivitě: 50.6474817, 13.9867317 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
7. Teplice – depozitář třetihor: 50.6464578, 13.8292283 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
8. Břešťany u Teplic – velemločí inspirace: 50.6014836, 13.7714039 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
9. Lázně Kyselka – hořké/horké prameny vědeckého poznání: 50.5419292, 13.7583575 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
10. Bořeň u Bíliny – kam stoupali velikáni: 50.5317825, 13.7544094 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
11. Mostecká hnědouhelná pánev – zmizelá geologická historie: 50.5162036, 13.6471639 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání

Prameny: Krkonošské muzeum Správy Krkonošského národního parku; Správa Krkonošského národního parku; Krkonošské muzeum v Jilemnici; Národní muzeum, Botanické oddělení; Archiv Masarykovy univerzity, fond Josef Podpěra; Masarykova univerzita, sbírky Ústavu botaniky a zoologie; Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, fond Karel Domin; fotopříloha Jan Štursa a Marie Fárová

Literatura: Bašta, J.: K historii krkonošského národního parku, Živa, 4/2013, s. 65; Ilg, W.: Josephine Kablik (1787–1863) Erforscherin der Flora des Riesengebirges, Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges., 73/2012, s. 7-26; Jeník, J.: Přínos Tadeáše Haenkeho k floristice Krkonoš, Zpr. Čs. Bot. Spol., 20/1985, s. 197–209; Jeník, J.: Dvousté výročí výpravy České společnosti nauk do Krkonoš, Opera Corcontica, 23/1986, s. 53-76; Paulus, F. – Steinová, Š. – Štěchovský, J.: Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775-1945, Praha 2017; Procházka, F.: K životním osudům Josefa Šourka, Krkonoše – Jizerské hory, 12/2001, s. 14-16; Viniklář L.: Vývoj české přírodovědy 1869-1929, Praha 1931.

Poděkování: Jiří Hadinec, Jan Štursa, Ota Šída, Jiří Danihelka, Lukáš Strnad

Lektorka: Karolína Pauknerová

Jazyková redakce: Renata Vykusová

Projekt: Ministerstvo kultury ČR, NAKI II DG18P02OVV065

Řešitel: Přírodovědecká fakulta UK / Živá mapa

Výroba: Science IN, s.r.o.

Zvuk: Bystrouška studio zvuků