Šalinou za genetikou

Objevte dějiny genetiky ze sedačky tramvaje

Autor: Simona Slezáková

Ilustrace: Karel Cettl

Audio: Anita Krausová

Stezka Šalinou za genetikou vás provede po místech spojených s rozvojem, výukou a propagací nauky o dědičnosti (genetiky) po roce 1900, jejíž základy byly položeny v Brně G. J. Mendelem už roku 1865. Seznámíte se s biology řadícími se mezi zastánce i odpůrce genetiky či se prostřednictvím stezky stanete alespoň na chvíli účastníkem genetických konferencí a přednášek. Uvidíte muzea s mendelovskou tematikou, vědecká pracoviště, sochy a pamětní desky mající nejen lokální, ale i celosvětový význam pro dějiny genetiky. Časová náročnost stezky je přibližně čtyři hodiny.

O. Úvod zvuková stopa k přehrání
1. Augustiniánská hrobka – místo posledního odpočinku G. J. Mendela: 49.1724317, 16.5963011 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
2. Mendelův pomník: 49.1913633, 16.5933989 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
3. Pomník s Mendelovou pamětní deskou z roku 1922: 49.1914644, 16.593545 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
4. Hugo Iltis a Gregor-Mendel-Museum: 49.2009589, 16.6036489 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
5. Pamětní deska Jaroslava Kříženeckého: 49.2058800, 16.6001003 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
6. Pamětní deska Ferdinanda Herčíka a lysenkismus: 49.2203017, 16.58059 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
7. Mendelovo pamětní sympozium – konec lysenkismu: 49.1984749, 16.6103086 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
8. Mendelianum: 49.1913894, 16.6082744 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
9. Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity: 49.1913317, 16.5937369 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
10. Univerzitní kampus Masarykovy univerzity a CEITEC: 49.1789883, 16.5706161 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání

Prameny: Archiv Masarykovy univerzity: sbírka C I fotografie; Archiv Mendeliana Moravského zemského muzea; Archiv města Brna: fond U 5 – Sbírka fotografií, Brno [1800] 1850–2020; Fotoarchiv Masarykovy univerzity; Fotoarchiv Mendel Lectures, Masarykova univerzita; Internetová encyklopedie dějin Brna; Moravská zemská knihovna; Osobní archiv Jaroslava Kříženeckého; Osobní archiv Pavla Palečka; Truman State University; University of Illinois Archives: fond Iltis Mendelania Collection; Hořec, J. (ed.): Proč nejsem komunistou: odpovědi J. Čapka, K. Čapka, J. Herbena, J. Kallaba, J. Kopty, J. Kříženeckého, F. Langra a F. Peroutky na anketu Přítomnosti, Praha 1990; Iltis, H.: Das Gregor-Mendel-Museum der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst in Brünn, Brno 1932; Vědecké zasedání začalo, Rovnost, 80/1965, č. 186, s. 1; Mendelovo učení žije na celém světě, Rovnost, 80/1965, č. 189, s. 3; Návštěva akademika T.D. Lysenka a akademika F. G. Kiričenka v ústavech ČSAZV, Věstník Československé akademie zemědělských věd, 7/1960, č. 5, s. 259–260; Orel, V., Marvanová-Besedová, L., Sajner, J. (ed.): Iconographia Mendeliana, Brno 1965; Vědecké zasedání začalo, Rovnost, 80/1965, č. 186, s. 1.

Literatura: Iltis, H.: Gregor Johann Mendel: Leben, Werk und Wirkung, Berlin 1924; Janko, J.: Anti-mendelism in Bohemia and Moravia, Folia Mendeliana, 31–32/ 1996–1997, s. 17–27; Janko, J.: The Czech cytologists F. Vejdovský, B. Němec and V. Růžička, and Mendelism in the Czech Republic, Folia Mendeliana, 28–29/1993-1994, s. 49–62; Matalová, A., Sekerák, J.: Genetika za železnou oponou: její potlačování a reinstitucionalizace v Československu, Brno 2004; Orel, V.: Gregor Mendel a počátky genetiky, Praha 2003; Paleček, P.: Vítězslav Orel (1926–2015): Gregor Mendel’s biographer and the rehabilitation of genetics in the Communist Bloc, History and Philosophy of the Life Sciences, 38/2016, č. 3; Sojfer, V. N.: Rudá biologie: pseudověda v SSSR, Brno 2005; Valová, S.: Jaroslav Kříženecký a lysenkismus v Československu v letech 1948–1965, Brno 2012; Vlha, M., Šaur, J., Fasora, L., Hanuš, J., Černá, J., Pečinková, A.: Kalendárium Masarykovy univerzity 1919-2019, Brno 2019.

Lektorka: Karolína Pauknerová

Jazyková redakce: Renata Vykusová

Projekt: Ministerstvo kultury ČR, NAKI II DG18P02OVV065

Řešitel: Přírodovědecká fakulta UK / Živá mapa

Výroba: Science IN, s.r.o.

Zvuk: Bystrouška studio zvuků