zpět

Pamětní deska (busta) Ferdinanda Blumentritta

1853–1913 (deska odhalena 2001) 
Pamětní deska umístěná na zbytku hradební zdi v parčíku při ulici Na Valech v Litoměřicích je věnována Ferdinandu Blumentrittovi, který mezinárodně proslul svými studiemi o Filipínách. Žil v druhé polovině 19. a na počátku 20. století a v Litoměřicích působil jako středoškolský učitel.
 
Ferdinand Blumentritt (10. 9. 1853–20. 9. 1913) byl středoškolským profesorem dějepisu a zeměpisu na reálce v Litoměřicích, působil i jako ředitel školy. Mezinárodně proslul vědeckými pracemi o Filipínách, zejména z oblasti etnografie, kartografie a lingvistiky. Blumentritt udržoval styky s José Rizalem, hlavním představitelem filipínského odboje proti španělské koloniální správě. Bronzová nadživotní busta byla odhalena v květnu 2001 za účasti filipínské velvyslankyně a dalších významných hostů: členů Rytířského řádu José Rizala a Blumentrittových potomků. Autorem busty je akademický sochař Libor Pisklák (který rovněž vytvořil litoměřickou bustu José Rizala). Ve spodní části desky je umístěn úryvek z Rizalova dopisu Blumentrittovi z 19. května 1887, který Rizal napsal bezprostředně po své návštěvě Litoměřic.
 
Literatura a další odkazy
Kronika města Litoměřic 2001. URL: https://www.litomerice.cz/images/kronika/kronika_2001.pdf [30. 11. 2018].
Kotyza, O.; Smetana, J.; Tomas, J. (eds.): Dějiny města Litoměřic. Litoměřice 1997.
jam
Zobrazit na mapě