196

Jan Nepomuk Mittrowský

1757–1799 
Osvícenský myslitel a filantrop, hrabě Jan Nepomuk Mittrowský (1757–1799), významně obohatil přírodovědné bádání na Moravě. Nejvíce proslul na poli mineralogickém, angažoval se však také v oblasti geologie, vulkanologie, chemie, botaniky či zoologie. Jméno hraběte Mittrowského je také spjato s průzkumem moravských minerálních pramenů.
 
Brněnský rodák Jan Nepomuk Mittrowský zasvětil vědeckému bádání celý život a je právem považován za zakladatele moravské mineralogie. Jeho působení je spjato zejména se zámkem v Dolní Rožínce, kde v roce 1792 zřídil rozsáhlý mineralogický kabinet. Jeho plán na sepsání rozsáhlé knihy o mineralogii sice nebyl vzhledem k jeho brzké smrti uskutečněn, dochoval se však rukopis prvních 224 stran úvodní části tohoto velkolepého projektu. Prvenství si nese hrabě Mittrowský také v oblasti důkladného průzkumu moravských minerálních pramenů. Tyto nejenom popsal, ale zabýval se jejich chemickou analýzou a využitím pro léčebné účely. Podrobně se věnoval analýze pramenů v Luhačovicích. Mittrowského zájem o vulkanologii byl podnícen při jeho italské cestě již v roce 1784, kdy také navštívil Neapol, a při této příležitosti důkladně prozkoumal a popsal vulkán Vesuv.

Stejně jako Ignác Born v Praze a ve Vídni usiloval Mittrowský v rámci brněnské lóže svobodných zednářů Zu wahren vereinigten Freunden (U skutečných sjednocených přátel) o založení vědecké společnosti. Ve srovnání s podobnými Bornovými počiny však nepříliš úspěšně, i když přírodovědná, vlastivědná a medicínská témata byla náplní praktické činnosti lóže od roku 1791, kdy stál Mittrowský v jejím čele a prosazoval její reformu. Soukromá společnost přírodovědy a vlastivědy na Moravě, podporující systematickou přírodovědeckou práci, byla z popudu Mittrowského založena teprve po rozpuštění brněnských zednářů v roce 1794.

 
Literatura a další odkazy
Kroupa, J.: Alchymie štěstí. Brno 2006, s. 126–132, 154–181.

Kroupa, J.: Jan Nepomuk Mittrovský – svobodný zednář a vědec. In: Beneš, Z. Duchem, ne mečem: Fakta, úvahy, souvislosti. Praha 2003, s. 169–178.

Wurzbach, C.: Mittrowsky, Johann Nepomuk Graf von. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, sv. 18, 1868, s. 394–396. 

LeO