192

Mineralogická sbírka Marie Kristiny Dietrichstein na zámku Mikulov

18.–21. století  
Badatelka v oblasti přírodních věd, zastánkyně osvícenství, kněžna Marie Kristýna Dietrichstein (1738–1788), dala vzniknout obsáhlé sbírce přírodnin, která byla do roku 1945 uložena na mikulovském zámku. Část této sbírky se podařilo znovuobjevit a je součástí expozice Touha a důstojnost v Regionálním muzeu v Mikulově.
 
V době pobytu kněžny Marie Kristýny Dietrichstein na mikulovském zámku byla její pozornost upřena nejen ke správě panství, ale také k širokým aktivitám na poli přírodních věd. Jeden z významných počinů – pro ženy v této době neobvyklých – bylo založení a rozšiřování sbírky přírodnin, která se sestávala z minerálů, zkamenělin, lastur, korálů nebo hmyzu. Tyto přírodniny kněžna Dietrichstein sama sbírala, nakupovala je či dostávala darem. Největší pozornost si zasluhuje sbírka minerálů, jejíž část se dochovala do dnešní doby. S největší pravděpodobností se na mineralogické klasifikaci sbírky podílel přední mineralog a montanolog Ignác Born. Její třídění totiž odpovídá systému, který byl Bornem použit při pořádání minerálů ve Dvorním mineralogickém kabinetu ve Vídni. Marie Kristýna Dietrichstein dokonce vytvořila v roce 1787 katalog této sbírky, nesoucí název Catalog des Naturalien Cabinets (Katalog kabinetu přírodnin). Sbírka obsahovala 2 156 exemplářů, z nichž se jich dochovalo 1 216 a část z nich je možné dnes zhlédnout v expozici mikulovského zámku. 

 
Literatura a další odkazy
Bohatý, M., Brichtová, D.: Historická mineralogická a paleontologická sbírka Marie Kristýny kněžny Dietrichsteinové v Regionálním muzeu v Mikulově. RegioM: sborník Regionálního muzea v Mikulově.Mikulov 2013, s. 69–108.

Fišera, M., Bohatý, M.: Historie sběratelství nerostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od nejstarších dob do začátku 20. století. In: Sběratelé nerostů Čech, Moravy a Slezska. Praha 2015, s. 9–36.

Juřík, P.: Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů. Praha 2009, s. 347.

Kroupa, J.: Alchymie štěstí. Brno 2006, 38–42.
LeO
Zobrazit na mapězobrazit e-rejstřík

Klíčová slova

;
;
;

Spjatá místa
Marie Kristýna Dietrichstein; Ignác Antonín Born