Praha – město, jehož sláva hvězd se dotýká

Astronomie a kosmologie na Starém Městě pražském

Autor: Tomáš Hermann

Ilustrace: Karel Cettl

Audio: Luboš Ondráček

Tématem stezky je astronomická Praha a místa spjatá na Starém Městě pražském s kosmologií a astronomií ve středověku, renesanci a raném novověku. Začíná základy středoevropské vzdělanosti u Karolina a posléze u klenotu středověké kosmologie, jímž je pražský Orloj. Poté sleduje náhrobek Tycha Brahe v Týnském chrámu, Pražský poledník, dům U jednorožce, Betlémské náměstí a druhé centrum univerzitní vzdělanosti, jímž je Klementinum. Kolem domu, kde pobýval Johannes Kepler se stezka vrací ke středověké kosmologické symbolice na Staroměstské mostecké věži a k ještě starší astronomické orientaci sakrálních staveb románské Prahy se středem v rotundě sv. Kříže. Časová náročnost stezky je přibližně 3 hodiny.

Literatura: Einstein a Praha, Praha 1979; Dějiny Univerzity Karlovy I–IV, Praha 1995–1998; Horský, Z.: Kepler v Praze, Praha 1980; Horský, Z.: Koperník a české země, Červený Kostelec 2011; Horský, Z.: Pražský orloj, Praha 1988; Horský, Z: Založení Karlova mostu a kosmologická symbolika Staroměstské mostecké věže, in: Staletá Praha, 9, Praha 1979, s. 197–212; Janta, J. – Niederle, J. (ed.): Physics and Prague, Praha 2019; Křišťan z Prachatic, Stavba a užití astrolábu, Praha 2001; Oulíková, P.: Klementinum, Praha 2006; Polák, B.: Staropražské sluneční hodiny, Praha 1986; Šíma, Z.: Astronomie a Klementinum, Praha 2006; Šmahel, F.: Alma mater Pragensis, Praha 2016; Šolcová, A. – Křížek, M.: Procházky Prahou matematickou, fyzikální a astronomickou, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 51, 2006, č. 3, s. 217–230; Špůrek, M.: Praga mysteriosa, Praha 2002; Štoll, I.: Praha jeviště vědy, Praha 2005; Voit, P.: Pražské Klementinum, Praha 1990.

Lektorka: Karolína Pauknerová

Jazyková redakce: Renata Vykusová

Projekt: Ministerstvo kultury ČR, NAKI II DG18P02OVV065

Řešitel: Přírodovědecká fakulta UK / Živá mapa

Výroba: Science IN, s.r.o.

Zvuk: Bystrouška studio zvuků