Život a dílo ingenieura Barranda

Geologie z vody

Autor: Michaela Nohejlová Zemková, Jan Musil

Ilustrace: Kristýna Adámek Mlynaříková

Audio: Anita Krausová

Stezka o životě a díle Joachima Barranda nabízí možnost naučného výletu do malebného údolí Berounky. Kombinuje možnost pěší naučné vycházky ve Skryjích a jejich blízkém okolí s výletem lodí na zhruba tříhodinové trase Skryje – Roztoky u Křivoklátu. Během cesty se ukazuje osobnost slavného paleontologa na existujících geologických lokalitách, kde je dána do souvislosti hlavně s vývojem lidského poznání (tedy nikoliv v životopisných údajích, které jsou dostupné např. v muzeu ve Skryjích). Časová náročnost stezky je jeden den.

Prameny: Národní muzeum, Paleontologické oddělení; Památník Joachima Barranda Skryje; Česká geologická služba.

Literatura: Horný, R. – Turek, V.: Joachim Barrande (1799–1893), Život, dílo a odkaz světové paleontologii, Praha 1999; Kettner, R.: Geologické vědy na pražských školách, Praha 1967; Marek, J. – Šarič, R. – Kácha, P.: Joachim Barrande, Říkali mu jemnostpán – People called him gentle man, Praha 2013; Matoušek, O.: Dějiny československé geologie, Praha 1935; Kříž, J.: Joachim Barrande, Praha 1999; Svoboda, J. – Prantl, F.: Barrandien. Geologie středočeského siluru a devonu v obrazech, Praha 1958; Chlupáč, I. (ed.): Paleozoikum Barrandienu, Praha 1992; Chlupáč, I. – Budil, I.: Tajemné hlubiny času, Praha 2006; Rádl, E.: Dějiny biologických teorií novověku I, Praha 2006.

Lektorka: Karolína Pauknerová

Jazyková redakce: Renata Vykusová

Projekt: Ministerstvo kultury ČR, NAKI II DG18P02OVV065

Řešitel: Přírodovědecká fakulta UK / Živá mapa

Výroba: Science IN, s.r.o.

Zvuk: Bystrouška studio zvuků