Život a dílo ingenieura Barranda

Geologie z vody

Autor: Michaela Nohejlová Zemková, Jan Musil

Ilustrace: Kristýna Adámek Mlynaříková

Audio: Anita Krausová

Stezka o životě a díle Joachima Barranda nabízí možnost naučného výletu do malebného údolí Berounky. Kombinuje možnost pěší naučné vycházky ve Skryjích a jejich blízkém okolí s výletem lodí na zhruba tříhodinové trase Skryje – Roztoky u Křivoklátu. Během cesty se ukazuje osobnost slavného paleontologa na existujících geologických lokalitách, kde je dána do souvislosti hlavně s vývojem lidského poznání (tedy nikoliv v životopisných údajích, které jsou dostupné např. v muzeu ve Skryjích). Časová náročnost stezky je jeden den.

O. Úvod zvuková stopa k přehrání
1. Barrande v Čechách – autobusová zastávka Skryje, u mostu: 49.9696967, 13.7729314 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
2. Geologický profil: Geologie – v Barrandově době a vznik stratigrafie: 49.9711269, 13.7670306 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
3. Suťový profil v zářezu silnice: Hledač zkamenělin: 49.9701869, 13.7668628 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
4. Barrandovo Muzeum: „To, co jsem viděl“: 49.9645128, 13.7658194 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
5. Památník: Bábinka a vědecké názvosloví: 49.9643900, 13.7679089 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
6. Vyhlídka na Skryjsko-Týřovické kambrium: Silur Barrandův a silur dnes: 49.9664339, 13.7737617 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
7. Lokalita Skryje – Luh: Barrandovi skalníci: 49.9681994, 13.7753172 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
8. Splutí: Vážení návštěvníci, vlevo vidíte proterozoikum, vpravo kambrium: 49.9702419, 13.7722272 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
9. Skryjský most – lokalita „Pod Hruškou“: Barrande a soudobá věda: spor o kolonie: 49.9699181, 13.7741369 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa I. k přehrání
10. Barrandovi „natruc“ – Jez u nezabudického mlýna: 50.0178881, 13.8330264 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
11. Barrandovy „kolonie“ a závěr života – Roztoky u Křivoklátu: 50.0239297, 13.8596767 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
12. Barrande: Odkud vzešly, tam ať náleží: 50.0282931, 13.8651872 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání

Prameny: Národní muzeum, Paleontologické oddělení; Památník Joachima Barranda Skryje; Česká geologická služba.

Literatura: Horný, R. – Turek, V.: Joachim Barrande (1799–1893), Život, dílo a odkaz světové paleontologii, Praha 1999; Kettner, R.: Geologické vědy na pražských školách, Praha 1967; Marek, J. – Šarič, R. – Kácha, P.: Joachim Barrande, Říkali mu jemnostpán – People called him gentle man, Praha 2013; Matoušek, O.: Dějiny československé geologie, Praha 1935; Kříž, J.: Joachim Barrande, Praha 1999; Svoboda, J. – Prantl, F.: Barrandien. Geologie středočeského siluru a devonu v obrazech, Praha 1958; Chlupáč, I. (ed.): Paleozoikum Barrandienu, Praha 1992; Chlupáč, I. – Budil, I.: Tajemné hlubiny času, Praha 2006; Rádl, E.: Dějiny biologických teorií novověku I, Praha 2006.

Lektorka: Karolína Pauknerová

Jazyková redakce: Renata Vykusová

Projekt: Ministerstvo kultury ČR, NAKI II DG18P02OVV065

Řešitel: Přírodovědecká fakulta UK / Živá mapa

Výroba: Science IN, s.r.o.

Zvuk: Bystrouška studio zvuků