Ptáci a lidé v Moravské Amazonii

Soužití lidí a opeřenců v jedné krajině

Autor: Roman Figura, Jakub Kocurek

Ilustrace: Kristýna Adámek Mlynaříková

Audio: Luboš Ondráček

Stezka provádí návštěvníky po rozmanité kulturní krajině, plné architektonických a přírodních pokladů. Zaměřuje se zejména na vývoj vztahů mezi ptáky a lidmi. Provází zájemce dějinami ornitologie, lovu, sbíráním trofejí, muzejnictvím a dalšími tématy. Návštěvník tak porozumí životu ptáků i lidí z nečekaných úhlů pohledu. Délka: 17,5 km. Pěšky: jedno odpoledne (5 hodin) Na kole: 1,5 hodiny.

1. V harmonické krajině se líbí lidem i ptákům – Minaret v Lednickém parku: 48.8140853, 16.8127219 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
2. Šlechtické hony aneb ptáci jako trofej – Janův hrad: 48.8046161, 16.8323422 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
3. Ptáci jako zdroj potravy – Kačenárna u Ladné: 48.8041739, 16.8550794 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
4. Lidový lov a myslivost – Lovecký zámeček u Lednice: 48.8006236, 16.8304697 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
5. Ptačí medicína – Lednické lázně: 48.7954233, 16.8103508 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
6. Ptáci a lidé – různé mody soužití – cesta k Lednickým rybníkům: 48.7897147, 16.8039531 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
7. Ptáci jako předmět vědy aneb čím byl pro ornitologii dalekohled – Rybniční zámeček: 48.7843444, 16.7957364 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
8. Ornitologie – věda pro amatéry i profesionály – hráz mezi Mlýnským a Prostředním rybníkem: 48.7809017, 16.8031919 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
9. Birdwatching aneb ptáci jako volnočasová aktivita – pozorovatelna u Mlýnského rybníka: 48.7799169, 16.8101675 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
10. Ptačí „řemesla“ a „umění“ – chrám Tří Grácií: 48.7747817, 16.7968258 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání
11. Ptáci v kultuře, náboženství a mytologii – Apollonův chrám: 48.7829300, 16.8244903 zobrazit v Živé mapě | zobrazit na Mapy.cz | zvuková stopa k přehrání

Literatura: ildegarda z Bingen: Ptačí medicína , Praha 2013; Juřík, P.: Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů , Praha 2013; Penzum znalostí z myslivosti XIV , Praha 2016; Komárek, S.: Ochlupení bližní , Praha 2012; Kordiovský, E. – Hrib, M. a kol.: Lužní les v Dyjsko-moravské nivě , Břeclav 2004; Moss, S.: A Bird in the Bush: A Social History of Birdwatching . London 2004; Veselovský, Z.: Obecná ornitologie, Praha 2001.

Lektorka: Karolína Pauknerová

Jazyková redakce: Renata Vykusová

Projekt: Ministerstvo kultury ČR, NAKI II DG18P02OVV065

Řešitel: Přírodovědecká fakulta UK / Živá mapa

Výroba: Science IN, s.r.o.

Zvuk: Bystrouška studio zvuků