Ptáci a lidé v Moravské Amazonii

Soužití lidí a opeřenců v jedné krajině

Autor: Roman Figura, Jakub Kocurek

Ilustrace: Kristýna Adámek Mlynaříková

Audio: Luboš Ondráček

Stezka provádí návštěvníky po rozmanité kulturní krajině, plné architektonických a přírodních pokladů. Zaměřuje se zejména na vývoj vztahů mezi ptáky a lidmi. Provází zájemce dějinami ornitologie, lovu, sbíráním trofejí, muzejnictvím a dalšími tématy. Návštěvník tak porozumí životu ptáků i lidí z nečekaných úhlů pohledu. Délka: 17,5 km. Pěšky: jedno odpoledne (5 hodin) Na kole: 1,5 hodiny.

Literatura: ildegarda z Bingen: Ptačí medicína , Praha 2013; Juřík, P.: Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů , Praha 2013; Penzum znalostí z myslivosti XIV , Praha 2016; Komárek, S.: Ochlupení bližní , Praha 2012; Kordiovský, E. – Hrib, M. a kol.: Lužní les v Dyjsko-moravské nivě , Břeclav 2004; Moss, S.: A Bird in the Bush: A Social History of Birdwatching . London 2004; Veselovský, Z.: Obecná ornitologie, Praha 2001.

Lektorka: Karolína Pauknerová

Jazyková redakce: Renata Vykusová

Projekt: Ministerstvo kultury ČR, NAKI II DG18P02OVV065

Řešitel: Přírodovědecká fakulta UK / Živá mapa

Výroba: Science IN, s.r.o.

Zvuk: Bystrouška studio zvuků