Putování za aristokratickou přírodovědou

Osvícenské kořeny soudobé vědy v českých zemích

Autor: Lenka Ovčáčková

Ilustrace: Kristýna Adámek Mlynaříková

Audio: Anita Krausová

Tato stezka, která se „bodově“ rozprostírá přes velkou část území Čech a Moravy, představuje významné osobnosti z aristokratických kruhů, které v době od poloviny 18. do poloviny 19. století významně zasáhly nejen do rozvoje přírodních věd, ale také spoluutvářely institucionální vědecké zázemí. Rozmanitost přístupů a aktivit, ať už se jednalo o zakládání přírodovědných sbírek, či o objevování širokých přírodovědných souvislostí, odráží společenský a historický kontext, který je spjat jak s dobou pozdního osvícenství, tak také s obdobím naturfilosofie. Stezku lze cíleně autem absolvovat během 3–4 dnů či ji lze rozložit do celého roku.

Literatura: Balák, I.: Moravský kras – jeskyně a člověk , Brno 2019; Bohatý, M., Brichtová, D.: Historická mineralogická a paleontologická sbírka Marie Kristýny kněžny Dietrichsteinové v Regionálním muzeu v Mikulově, RegioM: sborník Regionálního muzea v Mikulově, Mikulov 2013, s. 69–108; Fišera, M., Bohatý, M.: Historie sběratelství nerostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od nejstarších dob do začátku 20. století, in: Sběratelé nerostů Čech, Moravy a Slezska , Praha 2015, s. 9–36; Hamann, G.: Ignaz von Born und seine Zeit, in. Fettweis, G. B., Hamann, G.: Über Ignaz von Born und die Societät der Bergbaukunde , Wien 1989; Hanuš, J.: Národní museum a naše obrození 1-2, Praha 1921, 1923; Haubelt, J.: Kašpar M. Šternberk, přírodovědec a geolog , Praha 1988; Haubelt, J.: Studie o Ignáci Bornovi, Praha 1972; Hille, C. Ch.: Die Bäder und Heilquellen des Königreichs Böhmen und der Markgrafschaft Mähren, Leipzig 1837; Hofman, J.: Americká zahrada Chudenice, Plzeň 1973; Hradecký, A.: Evžen Karel Černín z Chudenic, Jindřichův Hradec 1997; Hoffmannová, E.: J. S. Presl, K. B. Presl, Praha 1973; Janko, J.: Vědy o životě v českých zemích 1750─1950, Praha 1997; Janko, J., Štrbáňová, S.: Věda Purkyňovy doby, Praha 1988; Juřík, P.: Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů, Praha 2009; Kiesewetter, A. F.: Etwas von dem im Markgrafthum Mähren im Hradischer Kreise gelegenen hochgräflich Serinischen sogenannten Luhatschowitzer Gesundbrunnen, in einer Reihe von Briefen an Einen seiner Freunde, Brünn 1793; Koleška, Z.: Berchtold, Bedřich Všemír, in: Vošahalíková, P. a kol.: Biografický slovník českých zemí 4, 2006, s. 437─438; Krejčiřík, P. a kol.: Dřeviny zámeckého parku v Lednici, Brno 2015; Karhánková, T.: Inventář archivního fondu „Rodu Serényiů“ 1669–1901, Luhačovice 1981; Kroupa, J.: Alchymie štěstí, Brno 2006; Kroupa, J.: Jan Nepomuk Mittrovský – svobodný zednář a vědec, in: Beneš, Z.: Duchem, ne mečem: Fakta, úvahy, souvislosti, Praha 2003; Lindner, D.: Ignaz von Born - Meister der Wahren Eintracht. Wiener Freimauererei im 18.Jh., Wien 1986; Majer, J.: Kašpar Šternberk, Praha 1997; Mittrowsky, J. N.: Beyträge zur Mährischen Mineralogie, in: Mayer, J. (ed.): Sammlung physikalischer Aufsätze, besonders die Böhmische Geschichte betreffend, 2, Dresden 1792, s. 222–266; Pacáková-Hošťálková, B.: Pověstná Kanálka a jiné zahrady na plánu Viničných hor u Prahy z roku 1818, Zprávy památkové péče, 68/2008, č. 1, s. 52–55; Pejchal, M., Krejčiřík, P.: Historie pěstování dřevin v Lednicko-valtickém areálu do první světové války, Brno 2015; Zatloukal, P. (ed.): Lednicko-valtický areál. Průvodce, Valtice 2013; Sauer, A. (ed.): Ausgewählte Werke des Grafen Kaspar von Sternberg. Briefwechsel zwischen J. W. v. Goethe und Kaspar Graf v. Sternberg (1820–1832), 1, Prag 1902; Sedlářová, J.: Hugo Franz Salm. Průkopník průmyslové revoluce: železářský magnát – mecenáš – sběratel – lidumil 1776–1836, Kroměříž 2016; Spunarová, T.: Kanálská zahrada a její výstavy, Muzejní a vlastivědná práce , 105/1997, č. 4, s. 211–220; Sychra, P.: Hugo František Salm-Reifferscheidt: moravský šlechtic a osvícenec, Blansko 2015; Šantrůčková, M.: Krajinářská tvorba Jana Rudolfa Černína. Vznik a vývoj parků v Krásném Dvoře, Jemčině, Petrohradě a Chudenicích, Praha 2014; Urzidil, J.: Goethe v Čechách, Příbram 2009; Volf, H.: Významní členové a spolupracovníci Vlastenecko-hospodářské společnosti v Království českém, Praha 1967; Wurzbach, C. (ed.): Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 18/1868, s. 394–396; 28/1874, s. 140─144; 34/1877, s.147–148; Zajíček, P.: Jeskyně České republiky na historických mapách , Praha 2016; Zapletal V.: Z listáře Bedřicha Berchtolda s bratry Preslovými k počátkům „Kroka“, Zprávy komise pro dějiny přírodních, lékařských a technických věd ČSAV, 2/1960, s. 21; Zellweker, E.: Das Urbild des Sarastro. Ignaz von Born, Wien 1953.

Internetový zdroj: Hoskovec, L.: Malabaila de Canal, Joseph Emanuel. URL: https://botany.cz/cs/malabaila/ [12. 10. 20219]

Lektorka: Karolína Pauknerová

Jazyková redakce: Renata Vykusová

Projekt: Ministerstvo kultury ČR, NAKI II DG18P02OVV065

Řešitel: Přírodovědecká fakulta UK / Živá mapa

Výroba: Science IN, s.r.o.

Zvuk: Bystrouška studio zvuků