Dobrodružství botaniky

Botanické objevné cesty

Autor: Jakub Kocurek

Ilustrace: Kristýna Adámek Mlynaříková

Audio: Luboš Ondráček

Stezka seznamuje veřejnost s tématem botanických objevných cest. Zameřuje se na nejznámější české botanické objevitele, jmenovitě Kamela, Haenkeho, Roezla a Friče. Prostřednictvím konkrétních živých rostlin s nimi spojených, přibližuje zajímavé epizody z jejich životů a badatelské činnosti. Jejich působení pak zasazuje do světového kontextu dobových objevitelských cest za rostlinami a fenoménu tzv. lovců rostlin. Z důvodu propojení osobností a rostlin je stezka vedena převážně v Botanické zahradě Na Slupi a v Průhonickém parku.

Literatura: Berliocchi, L.: The Orchid in Lore and Legend, Oregon 2001; Postan, C.: Rhododendron Story: 200 Years of Plant Hunting and Garden Cultivation, London 1996; Crkal, K.: Lovec kaktusů: A.V. Frič, Praha 1983; Lev, V.: Benedikt Roezl, Praha 1949; Hoffmannová, E.: Don Benito, Božkov 1993; Martínek, J. – Martínek, M.: Kdo byl kdo. Naši cestovatelé a geografové, Praha 1998; Kašpar, O.: Tadeáš Haenke: (1761 - 1817): první český amerikanista, Pardubice 1994; Frič, A. V.: O kaktech a jejich narkotických účincích, Praha 1999; Křesadlová, L. – Zatloukal, O.: Průhonický park, Průhonice 2017; Briggs, R.: ‘Chinese‘ Wilson: A life of Ernest H. Wilson, 1876-1930, Kew 1993; Musgrave, T. – Gardener, C. – Musgrave W.: The Plant Hunters, London 1998.

Lektorka: Karolína Pauknerová

Jazyková redakce: Renata Vykusová

Projekt: Ministerstvo kultury ČR, NAKI II DG18P02OVV065

Řešitel: Přírodovědecká fakulta UK / Živá mapa

Výroba: Science IN, s.r.o.

Zvuk: Bystrouška studio zvuků