V aplikaci Živá mapa je možné přímo vyhledávat konkrétní body, ty jsou rozlišeny barevně dle oborů a též podle typu (místo, instituce, událost). Legenda se zobrazí kliknutím na příslušnou ikonu.

V aplikaci Živá mapa je možné přímo vyhledávat konkrétní body, ty jsou rozlišeny barevně dle oborů a též podle typu (místo, instituce, událost). Legenda se zobrazí kliknutím na příslušnou ikonu.

Obdobně jako podle vědních oblastí lze filtrovat i pro jednotlivá století v rozmezí 14.–21. století.

Na mapě je možno zvolit různé podkladové mapy v nabídce, nebo nechat původní podklad.

Základním nastavením je topografická mapa (od ESRI, HERE, Garmin, FAO, USGS, NGA). Je možné k ní přidat ještě tyto dvě další mapy: mozaiky map III. vojenského mapování (1876–1880) a II. vojenského mapování (1836–1852).

Základní popis bodu obsahující stručnou anotaci, klíčová slova a fotografii se zobrazí ve vlastním okně po kliknutí na vybraný bod. Rozkliknutím odkazu na e-atlas v tomto okně se zobrazí podrobné informace a další spjaté záznamy:

E-atlas je aplikace propojující záznamy v mapě s podrobnými popisy a umožňuje navíc sledovat jejich vzájemné vazby pomocí spjatých míst. Jsou v něm kromě míst, která mají své přesné topografické určení i rozšiřující karty významných osobností, které se k místu vážou (například J. Mathesius, G. Agricola jsou spjati s renesančními místy v Jáchymově, naopak k památníku objevu radia se budou vázat osobnosti jako F. Běhounek, M. Curie Sklodovska).

E-atlas je možné prohlížet i nezávisle na mapě a vyhledávat v něm dle klíčových slov a nastavení filtru. Po zadání hledaného slova (klíčového či z názvu) do okna vyhledávače se zobrazí e-rejstřík:

Propojení míst a osobností skrze spjaté záznamy umožňuje navíc nahlédnout do širší sítě souvislostí.

Mapa se dá sdílet na sociálních sítích, e-mailem nebo vložit na webové stránky pomocí HTML kódu, dá se také tisknout ve formátech pdf., png. a jpg.