Expozice Podzemí Vřídla

Datace: 2001

Anotace:

Pod Vřídelní kolonádou je možno navštívit expozici Podzemí Vřídla odhalující skrytý svět termálních vod, které poté, co projdou hlavní Vřídelní fontánou či pitnými stojany a lázeňskými provozy, je třeba svést zpět do říčky Teplá. Nejsou to jen tyto odpadní vody, ale i divoké vývěry a přepady z okolních sklepů, které zde vytvořily jedinečnou podívanou ze sintrových povlaků vznikajících usazováním uhličitanu vápenatého. Nachází se zde též tzv. pokameňovací komora a ukázky předmětů, které v ní jsou inkrustovány sintrem. 

Popis:

Vřídlo ze všech svých vývěrů denně vynese na povrch až 17 tun rozpuštěných minerálních látek, jejichž zdroj v zemském nitru není plně vyjasněn. Rozpuštěné látky se srážejí na površích a tvoří povlaky, krusty a rozmanité útvary ovlivněné též přítomností teplomilných bakterií. Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, která se stará o podzemní zdroje minerálních vod a kolonády v Karlových Varech, umožňuje exkurze do podzemních prostor Vřídla. Už renesanční myslitelé jako Agricola a Mathesius ve svých raných geologických úvahách vnímali, že některé nerosty a horniny rostou, mění se a přetvářejí v časovém měřítku lidského života. Jako příklad uváděli právě místní vřídlovce, sintry a hrachovce. V Karlových Varech vznikla již hluboko v 19. století tradice tzv. pokameňování – tedy povlakování či inkrustace různých předmětů (např. i svatebních kytic) „sprchováním“ vřídelní vodou. (Tyto předměty, jako džbánky, lahve, sušené květy či střevíce, jsou rovněž vidět v expozici). Stejným způsobem pak působí termální minerální voda i v místě svých vývěrů: V korytě Teplé byla v roce 1901 vybudována ochrana před divokými vývěry Vřídla, tzv. opevňovací deska, která stále podléhá erozní činnosti řeky, a je nutné ji čas od času přetěsnit. Zároveň na ni přepadá termální voda z akumulací umístěných v suterénu kolonády, a tvoří zde jezírka a kaskády s různě teplou vodou. Vzniklo zde unikátní prostředí, ve kterém je možno studovat a rekonstruovat vznik vřídelních sedimentů v minulosti i v současnosti. Přírodní děje zde vidíme doslova před očima. Vědecký tým, zkoumající strukturu a ekosystém Vřídla jej označil za „přírodní laboratoř“. Opevňovací deska s touto ojedinělou podívanou je vidět přímo z nábřeží Teplé – hned vedle Vřídelní kolonády u vstupu do podzemí. Detailněji je pak deska vidět při exkurzi, neboť podzemí se nachází v úrovni koryta. Soustava jezírek u vývěru hýří barvami způsobenými přítomností různých druhů termofilních bakterií.

Spjatá místa: Karlovarské vřídlo - deska s ódou na Vřídlo Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic
Karlovarské Vřídlo
Muzeum Karlovy Vary

Klíčová slova: dějiny přírodních věd; geochemie; geologie; hydrogeologie; mineralogie; naturfilosofie [přírodní filosofie]; Karlovarská vřídelní sedimentace; termální prameny; vřídlovec; termofilní bakterie

Literatura a další odkazy:

Hladil, J., Lisá, L., Vylita, T.: Mikrosvět a makrosvět vřídlovce. Karlovarská přírodní laboratoř. Vesmír 86. 2007/7. URL: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2007/cislo-7/mikrosvet-makrosvet-vridlovce.html [24. 2. 2022].

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád: URL:  https://splzak.cz/cs [24. 6. 2022].

 

Autorské iniciály: MZ

Fotografie:

Jde vlastně o běžné sklepení a systém přepadu vřídelních vod z fontány. Rozdíl ale dělá právě minerální voda, z níž se rozpuštěné látky usazují v odpadním korytě, na trubkách a jejich spojích či uvnitř trubek, a tvoří tak v rozsahu několika desetiletí podívanou srovnatelnou s krasovými jeskyněmi. (Autor: Foto poskytla Olga žáková)

Neobvyklou barevnou a zvukově bohatou podívanou je možné vidět z břehu Teplé pod Vřídlem a pak v menší míře i na jiných místech výpustí nad korytem. Mnohým se může vybavit např. Yellowstoneský národní park, se kterým Vřídlo dokonce sdílí určité charakteristiky v periodicitě průvalů, divokých vývěrů, tzv. „výbuchů“. (Srovnání je možné díky měřením, která zde jsou vedena od roku 1776.) (Autor: MZ)

Pokameňovací komora v expozici Podzemí vřídla (Autor: MZ)

Barevné kaskády periodických jezírek. Barvy jsou dány přítomnými minerály, činností bakterií a také životním cyklem (respektive dobou po odumření bakteriálního společenstva). (Autor: MZ)

Průřez vodovodní trubkou zarostlou vřídlovcem v expozici Podzemí Vřídla. (Autor: Foto poskytla Olga Žáková)