zpět

Někdejší působiště kamenorytce a sběratele J. Müllera v Karlových Varech

1727 - 1817 
Na domě v dnešní Lázeňské ulici č. p. 23 není žádná pamětní tabule, která by připomínala, že zde měl obchod a dílnu kamenorytec, brusič, sběratel a obchodník s minerály, Joseph Müller (1727–1817), který byl významnou postavou Karlových Varů v době, kdy sem na přelomu 18. a 19. století přijížděl básník a přírodovědec J. W. Goethe. Toto období se nazývá též „heroickým obdobím geologie“ a Müller k němu významně přispěl svými nálezy a tvorbou kolekcí, jež mu Goethe pomáhal sestavovat.

 
Joseph Müller se zapsal výrazně do historie Karlových Var. Pocházel ze severovýchodu Čech, v Turnově se vypracoval jako brusič granátů. Do Karlových Varů přišel v roce 1760, město se tehdy ještě vzpamatovávalo po požáru roku 1759, a v četných stavebních jamách po zničených domech objevil Müller velké zdroje různě barevných a strukturovaných vřídlovců. Vřídlovce a další zřídelní sedimenty vznikají vysrážením minerálních látek z místních horkých pramenů. Proslul jejich mistrným broušením a leštěním, jež se stalo  uměleckým řemeslem Karlových Varů. (V Muzeu Karlovy Vary jsou ke zhlédnutí ukázky tohoto umění, kde je vřídlovec často zakomponován i do předmětů jako příbory, zapalovače či tabatěrky, dózy apod.). Müller byl velkým znalcem okolí Karlových Varů, pohyboval se v terénu a sbíral horniny a minerály, ze kterých sestavoval dárkové kolekce pro lázeňské hosty, které šly dobře na odbyt a jsou určitým symbolem přelomu 18. a 19. století, kdy se postupně ze sběratelství rodilo poznání budoucí vědy. Častými hosty v jeho obchodě, ale i jeho společníky při geognostických vycházkách byli J. W. Goethe, profesor hornické akademie A. G. Werner či hrabě Kašpar Šternberk. Goethe se již od svého prvního pobytu v roce 1785 u Müllera pravidelně stavoval (měl to od „Tří mouřenínů“, kde mimo jiné ve Varech pobýval, pár kroků) a podnikal s ním výlety do okolí. Později ho, již osmdesátníka, popsal jako „mladistvého starce“ : „Starý Müller mě provází jako kdysi. Nohy mu ještě slouží stejně dobře jako před dvaceti lety a neustále mluví o budoucnosti, pro niž sbírá. Nepůsobí snad takový příklad na ducha stejně silně jako Vřídlo na tělo?“ (z dopisů z roku 1807)

Specialitou Müllerova obchodu byly kromě vřídlovcových kolekcí tzv. zdvojčatělé karlovarské živce, které Müller jako první popsal od Lokte. Jedná se o prorostlé vyrostlice draselných živců t, vznikající při krystalizaci žuly, ze které  se pak krystaly uvolňují zvětráváním, mají typický tvar naplocho srostlých tabulek s přečnívajícími rohy. Naleziště těchto tzv. karlovarských dvojčat byla Müllerovým tajemstvím a neprozradil je ani Goethovi. (Dodnes užívané pojmenování „zdvojčatělé živce“ zavedl do odborné literatury mineralog Christian Weiss, který zde byl lázeňským hostem, v roce 1814.)

Josef Müller zemřel v roce 1817 v Karlových Varech ve svém  domě v dnešní Lázeňské ulici, kde provozoval svou dílnu a obchod ve věku 91 let na sešlost stáří. 

 
Literatura a další odkazy
Archiv: Plzeň, Karlovy Vary 026, Matrika zemřelých 1794–1834.

Matějů, J.: Karlovarské dvojče. URL: http://kvmuz.cz/typ/priroda-karlovarska/karlovarske-dvojce [24. 2. 2022].

Urzidil, J.: Goethe v Čechách. Příbram 2009, 501 s.

 

MZ
Zobrazit na mapě